Superwizja grupowa dla pracowników oświaty

Zapraszam serdecznie do udziału w spotkaniach grupy superwizyjnej. Grupa adresowana jest do psychologów i pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, pracowników świetlic socjoterapeutycznych i in.

Celem spotkań jest pogłębienie świadomości emocji w pracy zawodowej. Superwizja umożliwia pokonanie trudności związanych z pracą z drugim człowiekiem, wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia. Jest to też doskonały sposób na zadbanie o higienę psychiczną, rozwój osobisty i profilaktykę wypalenia zawodowego. Grupa prowadzona jest w ujęciu Gestalt poszerzonym o elementy psychoedukacji.
Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach.

Miejsce spotkań: Ośrodek Psychoterapii Gestalt ul. Starowiejska 1/105 Gdynia

Czas: zajęcia odbywają się raz w miesiącu w piątek. Początek spotkania – godz. 13:00

Koszt: 120 zł miesięcznie (istnieje możliwość wystawienia rachunku dla szkół/placówek pokrywających koszty uczestnictwa)

Kontakt: tel 533060183 e-mail: szkolenia@psychoterapiawgdyni.pl