Warsztaty dla uczniów:

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom szkół oferuję również warsztaty psychologiczne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dopasowane do potrzeb danej szkoły i klasy.

Przykładowe tematy zajęć to:

 • „Zgrana klasa” – warsztaty integracyjne

- co ja w zasadzie wiem o swojej klasie?
- siła wielu – zasoby grupy a zasoby jednostek
- czy opłaca się współpracować z klasą?

 •  „Nie biorę” – warsztaty profilaktyki uzależnień.

- fakty i mity na temat substancji psychoaktywnych?
- narkotyki a dopalacze – jaki mają wpływ na człowieka
- jak asertywnie odmawiać narkotyków?

 • ”Może być lepiej” – przeciwdziałanie depresji i zachowaniom autoagresywnym.

- co to jest depresja i jak ją rozpoznać?
- jak mogę inaczej radzić sobie z trudnymi emocjami?
- gdzie mogę szukać pomocy?

 • „Anoreksja, bulimia, bigoreksja”

- na czym polegają zaburzenia jedzenia i zniekształcenia własnego wizerunku?
- jak rozpoznać choroby we wczesnych stadiach?
- gdzie mogę szukać pomocy?

 • „Oto jestem! – autoprezentacja na egzaminie

- znaczenie pierwszych 5 sekund kontaktu z komisją
- co robić gdy wiem, że nic nie wiem?
- ile punktów mogę zyskać dzięki postawie ciała?

 • „Nie tylko pięścią – sztuka rozwiązywania konfliktów”

- przemoc, manipulacja i negocjacje – na czym polegają?
- jak reagować, gdy jestem ofiarą lub świadkiem przemocy?
- jak zachować się w sytuacji zagrażającej?

 • „Co mówią moje słowa, a co moje ciało?”

- podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej
- jak rozmawiać by być wysłuchanym?
- jak słuchać by ktoś chciał ze mną rozmawiać?

 • „Moje kreatywne ja”

- rozwijanie twórczego podejścia do problemów
- kreatywność w szkole, domu, pracy, życiu
- czy twórczość to tylko dzieła sztuki?

 • „Uczeń w żałobie” – klasa po doświadczeniu straty

- oddemonizowanie przebiegu procesu żałoby.
- depresja i jej następstwa.
- co robić by uzyskać wsparcie?

 • ”Zakuć, zdać, zapomnieć? A może inaczej?” – warsztaty efektywnego uczenia się.

- diagnoza najlepszego sposobu przyswajania wiedzy każdego ucznia.
- mapa myśli – nielinearne notowanie.
- mnemotechniki przydatne przed sprawdzianem i egzaminem.

 • ”Szkoła i gdzie dalej?” – warsztaty doradztwa zawodowego.

- przedstawienie uczniom możliwości dalszego kształcenia i wyboru zawodu w oparciu o najnowszą wiedzę rynku pracy.
- diagnoza potencjału i predyspozycji zawodowych uczniów.
- jak pisać CV i list motywacyjny.

 • „Kolorowe wstążki, czyli co atrakcyjnego daje nam sekta” – warsztaty profilaktyczne.

- rozróżnienie grupy destrukcyjne od konstruktywnych
- jak stan psychofizyczny wpływa na podatność na działanie grup psychomanipulacyjnych?
- etapy wpływu grupy destrukcyjnej na życie psychiczne i fizyczne człowieka.
- miejsca, w których może uzyskać pomoc w przypadku kontaktu z gr. psychomanipulacyjną

 • „Wprowadzenie w seksualność”

- czym jest seksualność
- inicjacja seksualna jako świadome podjęcie decyzji i przewidywanie jej konsekwencji
- ryzyko kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia, metody antykoncepcji
- profilaktyka przemocy seksualnej.

 • „Gdy czas przecieka przez palce” – o zarządzaniu sobą w czasie, planowaniu działań i dochodzeniu do celu.

- efektywne zarządzanie sobą w czasie – co robić a czego unikać aby dobrze zdać egzaminy i mieć czas dla siebie?
- diagnoza własnych „złodziei czasu”.
- techniki skutecznego planowania i realizacji zamierzeń.

 • „Szkoła i gdzie dalej?” – warsztaty doradztwa zawodowego.

- przedstawienie uczniom możliwości dalszego kształcenia
i wyboru zawodu w oparciu o najnowszą wiedzę rynku pracy.
- diagnoza potencjału i predyspozycji zawodowych uczniów.
- jak pisać CV i list motywacyjny.

 

 • Oferta specjalna – warsztaty terapeutyczne.

Warsztaty terapeutyczne przeznaczone są dla klasy, w której istnieje duży problem w komunikacji lub wysoki poziom trudnych emocji i agresji. Obejmują one kilka wejść do klasy i polegają na pracy na interpersonalnych problemach grupy. Warsztaty te poprzedzone są konsultacjami z wychowawcą i/lub pedagogiem czy psychologiem szkolnym.

Więcej informacji na dany temat szkolenia przekażę Państwu drogą telefoniczną lub elektroniczną po wcześniejszym kontakcie z Państwa strony. Istnieje możliwość modelowania tematów warsztatów według Państwa potrzeb.