Psychoterapia młodzieży

Dorastanie jest często okresem burzliwym, w którym młoda osoba buduje własną tożsamość oraz doświadcza wielu zmian w swoim sposobie myślenia, odczuwania a także zachowaniu i relacjach z otoczeniem. Czasami zdarza się, że nastolatek przeżywa różnego rodzaju trudności, z którymi nie potrafi poradzić sobie samodzielnie. Wówczas pomocne są spotkania z psychoterapeutą.

W procesie dorastania dziecka niezwykle istotną rolę pełnią rodzice. Stają w obliczu nowych sytuacji, które czasem są źródłem silnych emocji. Czasami zmiany w zachowaniu dziecka wydają się niepokojące, choć są one naturalną częścią rozwoju. Dlatego psychoterapia osób poniżej 18 roku życia rozpoczyna się od konsultacji z rodzicami.