Psychoterapia osób dorosłych

Oferuję konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną w języku polskim i angielskim dla osób dorosłych, które chcą lepiej poznać siebie, ujrzeć swoje problemy i konflikty w nowym świetle po to, aby dokonać zmiany w dotychczasowym sposobie bycia.

Psychoterapia ma na celu pomóc Klientowi w poradzeniu sobie z silnymi, często trudnymi emocjami, kryzysami, trudnościami w związkach, doświadczaniem odrzucenia i braku akceptacji a także problemami z odżywianiem, uzależnieniem, chorobą i żałobą.

Warto też pamiętać, iż psychoterapia to nie tylko forma pomocy psychologicznej, ale także droga do rozwoju osobistego i osiągnięcia pełniejszego życia.